In deze post

  • Risicoanalyse en Planning
  • De interimcontrole
  • De eindejaarscontrole
  • De controleverklaring
  • Registreer voor de webinar!

Beantwoord zoveel mogelijk vragen in korte tijd


Het doel van de jaarrekeningcontrole is om lezers van de jaarrekening het vertrouwen te geven dat de jaarrekening een juist en compleet beeld geeft van de werkelijkheid. Hierbij is een hoge mate van zekerheid nodig dat er in de jaarrekening geen fouten van materiaal belang zitten.

Risicoanalyse en Planning

Tijdens de risicoanalyse en planning zal u inzicht moeten geven in uw organisatie. Wat zijn uw lange termijn doelstellingen en hoe gaat u deze behalen? In welke markt(en) bent u actief met welke producten en/of diensten? Power BI dashboards kunnen hier een groot hulpmiddel in zijn. Doelstellingen worden gevisualiseerd in de rapportages of ‘Goals’ pagina. Via interactieve grafieken – tot op zelfs het niveau van een landkaart – kan inzichtelijk worden gemaakt waar uw afzetmarkten zich bevinden en hoe dit zich verhoudt tot totalen.

De interimcontrole

Tijdens de interimcontrole worden uw belangrijkste bedrijfsprocessen onderzocht. Er wordt bepaald waar risico’s zitten en hier worden conclusies en adviezen aan verbonden. Wat nu eens als u de aanbevelingen vertaalt in doelstellingen en vervolgens de voortgang hiervan visualiseert in Power BI? Door historische data op te bouwen – wat automatisch gebeurt met een data warehouse – kunt u aantoonbaar maken welke acties zijn ondernomen om de risico’s uit de interimcontrole te mitigeren.

De eindejaarscontrole

Tijdens de eindejaarscontrole wordt uw jaarrekening beoordeeld op basis van de aangeleverde cijfers en analyses uit de ‘risicoanalyse en planning’ + ‘interimcontrole’. Opnieuw kan Business Intelligence de antwoorden bieden die uw accountant voor u heeft. BI kan hierbij bijvoorbeeld worden ingezet als controlemiddel van uw boekhouding, zonder daadwerkelijk in te hoeven loggen in bijvoorbeeld uw Microsoft Dynamics ERP-omgeving.

De controleverklaring

Wanneer u de goedgekeurde controleverklaring ontvangt, geeft dit aan dat uw jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft. Hiermee kunnen stakeholders de juiste keuzes maken omtrent uw onderneming. Hoe krachtig zou het zijn als u deze goedgekeurde cijfers deelt via de eerdergenoemde interactieve Power BI dashboards? Geen ellenlange (papieren) documenten om door te worstelen, maar een geconsolideerd overzicht met de belangrijke highlights uit uw goedgekeurde jaarrekening op een rij.

Zelf zien hoe BIRDS een Power BI implementatie voor Dynamics vereenvoudigt? Schrijf je nu in voor de webinar op 29 Maart om 16:00 uur.

Registreer vandaag!

Maak een vliegende start met Birds